New items
Tajemnica pustego kufra : świąteczne śledztwo
Opowieść starego lustra / Dorota Gąsiorowska
Wszystko dla Emilii
Exodus
Gdy zgasną światła
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.
News
KONKURS

konkurs....jpg

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie oraz Filia w Międzybrodziu Bialskim.
 2. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej na choinkę.
 3. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I –III z terenu Gminy Czernichów
 4. Cel konkursu:
 5. propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożonarodzeniowych,
 6. rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
 8. stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 9. Przebieg konkursu:
  • Tematem konkursu jest ozdoba bożonarodzeniowa. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę bożonarodzeniową.
  • Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie.
  • Ozdobę bożonarodzeniową należy dostarczyć do biblioteki w Czernichowie
  i Międzybrodziu Bialskim, w terminie do 16.12.2022 r.
  • O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury, powołane przez organizatora,
  • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 19.12.2022 r. na naszej Stronie Internetowej www.bibliotekaczernichow.pl oraz Facebooku.
  • Prace konkursowe będzie można oglądać na naszych portalach, a także na wystawie pokonkursowej w bibliotece w Międzybrodziu Bialskim
  • Organizator przyzna dwie nagrody główne dla każdej z grup wiekowych i ewentualnie
  dwa wyróżnienia.
 10. Postanowienia końcowe:
  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1062, z 2022 r. poz. 655). Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w formie imienia oraz fotografii pracy zgłoszonej na konkurs w materiałach promocyjnych organizatora.
ZAWIADOMIENIE

a.jpg